Bon Voyage-2011081715320000.jpg


これ面白いでしょ?ガーン

会社に行った時に
会社特製の煎餅を食わされました(笑)

味はいたって普通です!