Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom
Website: Shopfpt.vn
Email: rogernguyen06@gmail.com
#shopfpt #FPTtelecom #telecom
Tòa nhà FPT, L29-31-33B đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tel:0907894499
https://shopfpt.vn/
https://www.deviantart.com/shopfpt
https://profile.ameba.jp/ameba/shopfpt
https://shopfpt.gumroad.com/p/shop-fpt-telecom
https://issuu.com/shopfpt
https://www.pinterest.com/shopfptvn/