160220_082412_ed.jpg
蔵前にある榧寺
160220_082905_ed.jpg
160220_082359_ed.jpg
この寺を描いた
葛飾北斎の榧寺の高灯籠
遠近法がめちくちゃ(笑)160220_082819_ed.jpg
160220_082428_ed.jpg
160220_082309_ed.jpg
灯籠が絵といっしょ!
160220_082644_ed.jpg
160220_082629.jpg
咲いている花はミツマタ
160220_082543_ed.jpg
160220_082553_ed.jpg
飴なめ地蔵尊

咳声のどに
飴なめ地蔵


160220_082607_ed.jpg
恵比寿さん
160220_082528_ed.jpg
梅ほんのり
160220_083654_ed.jpg
厩橋

隅田川に架かる橋で
一番好きな橋
160220_084017.jpg
160220_083809_ed.jpg
ってな感じで
今朝も墨田へあしあしあし